Dne 31. 8. 2017 byl vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019" (dále jen „Program"). Jedná se o „2. Výzvu na kotlíkové dotace". Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků tohoto Programu činí 502 233 009,72 Kč. Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude zahájena dne 4. 10. 2017 od 8:00 hod. a ukončena dne 29. 6. 2018 ve 14:00 hod. V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven. Žádosti o dotaci budou podávány elektronickou formou.

Naše společnost za Vás vyřídí na klíč dotaci a vše okolo. Budeme se starat o Váš projekt od začátku do vyplacení peněz. KONTAKTUJTE NÁS, STIHNEME VŠE PŘIPRAVIT JIŽ NYNÍ A PODÁME ŽÁDOST PRVNÍ DEN PŘÍJMU. VOLEJTE 724 802 823 NEBO PŘIJĎTE NA KONZULTACI ZDARMA V KOLÍNĚ. BUDEME SE TĚŠIT NA SPOLUPRÁCI.

 

Podle schváleného Programu bude podporována výměna zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Žadatelé budou moci získat finanční dotaci ve výši 75 000 Kč až 127 500 Kč dle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.