Tento týden byla vyhlášena dotační výzva, která poskytuje dotaci na instalace fotovoltaických systémů pro podniky.


Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 22. 3. 2022 (13:00)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2022 (13:00)


Plánovaná alokace výzvy
Aktivita a) – 3 000 000 000 Kč
Aktivita b) – 1 000 000 000 Kč


Příjem žádostí o podporu může být zastaven při
dosažení požadované alokace v přijatých
žádostech o podporu v dané aktivitě, ale ne dříve,
než po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výzvy.

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí:
35 % pro fotovoltaické systémy
50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

 

Pro více informací nás kontaktujte. Identifikujeme Vaši dotační možnosti, získáme dotaci, můžeme zařídit i realizaci.