Dnes byla vyhlášena výzva Úspory energie v rámci programu OP TAK, která nabízí podnikatelům získat dotaci na úspory energie v budovách a výrobních procesech.

Žadatelem bude moci být malý a střední podnik podle definice v Příloze I GBER nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatel i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem, a státní organizace (Správa železnic, státní organizace).

 

Míra podpory dle umístění a velikosti podniku:

Pro region NUTS CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ8 Moravskoslezsko
Malý podnik 65 %
Střední podnik 55 %
Velký podnik 45 %


Pro region NUTS CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod
Malý podnik 55 %
Střední podnik 45 %
Velký podnik 35 %

 

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 10 mld. Kč. Jedná o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023.

 

Co za Vás zařídíme:

- bezplatná identifikace dotačních možností, design projektu

- energetický posudek - povinná příloha

- administrace žádosti

- administrace výběrového řízení

 

Kontaktujte nás na sigreen@sigreen.cz, 724 802 823 nebo kontaktním formuláři na našem webu, připravíme Váš projekt již nyní.