Ředitel naší firmy se účastnil výroční konference INTERCLEAN pořádanou Asociací prádelen a čistíren. V panelové diskuzi hovořil k tématu energetických úspor provozů a dotačních možností.

 

 

 

Dnes byla vyhlášena výzva Úspory energie v rámci programu OP TAK, která nabízí podnikatelům získat dotaci na úspory energie v budovách a výrobních procesech.

Žadatelem bude moci být malý a střední podnik podle definice v Příloze I GBER nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatel i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem, a státní organizace (Správa železnic, státní organizace).

 

Míra podpory dle umístění a velikosti podniku:

Pro region NUTS CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ8 Moravskoslezsko
Malý podnik 65 %
Střední podnik 55 %
Velký podnik 45 %


Pro region NUTS CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod
Malý podnik 55 %
Střední podnik 45 %
Velký podnik 35 %

 

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 10 mld. Kč. Jedná o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023.

 

Co za Vás zařídíme:

- bezplatná identifikace dotačních možností, design projektu

- energetický posudek - povinná příloha

- administrace žádosti

- administrace výběrového řízení

 

Kontaktujte nás na sigreen@sigreen.cz, 724 802 823 nebo kontaktním formuláři na našem webu, připravíme Váš projekt již nyní.

 

Chcete získat dotaci až 180 000 Kč na nový zdroj tepla? Pomůžeme Vám. Dotační servis i poradenství. Všechny kraje.

 

Výše dotace:

Typ zdroje tepla Limit (Kč)
Tepelné čerpadlo 180 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Plynový kondenzační kotel 100 000

 

Příjem žádostí do kotlíkových dotací:

Harmonogram kotlíkových dotací v jednotlivých krajích:

  Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu žádostí
Hl. město Praha 20.06.2022 21.07.2022
Jihočeský 06.05.2022 06.06.2022
Jihomoravský 06.06.2022 11.07.2022
Karlovarský 21.06.2022 21.07.2022
Kraj Vysočina 21.06.2022 01.08.2022
Královéhradecký 12.05.2022 15.06.2022
Liberecký 01.06.2022 01.07.2022
Moravskoslezský 11.05.2022 13.06.2022
Olomoucký 10.05.2022 10.06.2022
Pardubický 23.05.2022 22.06.2022
Plzeňský 12.04.2022 16.05.2022
Středočeský 03.05.2022 06.06.2022
Ústecký 13.05.2022 15.06.2022
Zlínský 10.05.2022 14.06.2022

Tento týden byla vyhlášena dotační výzva, která poskytuje dotaci na instalace fotovoltaických systémů pro podniky.


Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 22. 3. 2022 (13:00)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2022 (13:00)


Plánovaná alokace výzvy
Aktivita a) – 3 000 000 000 Kč
Aktivita b) – 1 000 000 000 Kč


Příjem žádostí o podporu může být zastaven při
dosažení požadované alokace v přijatých
žádostech o podporu v dané aktivitě, ale ne dříve,
než po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výzvy.

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí:
35 % pro fotovoltaické systémy
50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

 

Pro více informací nás kontaktujte. Identifikujeme Vaši dotační možnosti, získáme dotaci, můžeme zařídit i realizaci.