Získejte dotaci na modernizaci veřejného osvětlení ve Vaší obci. Na jaro 2022 je připravováno otevření dotační výzvy.

Zařídíme Vám energetický posudek a veškerou administrativu. Kontaktujte nás, připravíme projekt.

 

Stav výzvy PŘIPRAVENA
Datum zveřejnění: 12.10.2021
Začátek podávání žádostí: 10.1.2022
Ukončení podávání žádostí: 30.6.2023
Celková alokace 1 725 000 000 Kč

 

 

 

 

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy.

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.

 

 

Do 30. 9. 2022 je otevřena výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov.

 

Napište, zavolejte a poptejte nás, rádi Vám pomůžeme.

 

 

Kdo může žádat

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Na co můžete získat dotaci

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
 • Instalace solárně-termických kolektorů

 

Výše příspěvku

Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu (bližší specifikace v textu výzvy)

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 12. 2021 od 10:00 hod
Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2022 do 14:00 hod
Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2025

 

Co Vám pomůžeme zařídit?

 • Prvotní studii, posouzení záměru
 • Předběžný výpočet splnění dotačních podmínek
 • Energetický posudek
 • Projektovou dokumentaci, položkový rozpočet
 • Veškerou administrativu
 • Organizaci výběrového řízení

 

 

 

 

 

Oblíbený dotační program pokračuje v novém hávu s novými podmínkami a vyššími dotacemi. Využijte času na přípravu projektu a včasné podání. Se vším Vám pomůžeme:

 1. zjistíme, zdali můžete dotaci získat (zdarma)
 2. vyčíslíme ji, přesně a se zárukou, v rámci předběžného posouzení
 3. připravíme projekt
 4. podáme žádost o dotaci
 5. budeme se o projekt starat a pomůžeme Vám s doložením jeho realizace
 6. vyplatí Vám dotaci:).

 

 

 

 

V tomto článku Vám přinášíme shrnutí novinek Nové zelené úsporám, výzvy, která bude přijímat žádosti od října 2021.

 

Chcete se dozvědět, zdali máte na dotaci nárok?

Kontaktujte nás:

Pište: sigreen@sigreen.cz

Volejte: 724 802 823

Přijďte: Táboritská 511, 280 02 Kolín.

Veškeré informace Vám rádi sdělíme.

 

Souhrn důležitého (https://www.novazelenausporam.cz/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=19):

Na co lze od podzimu čerpat podporu

 • renovace rodinných a bytových domů a rekreačních domů, využívaných k trvalému bydlení (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří),
 • stavbu a nákup rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy),
 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • zelené střechy a venkovní stínicí techniku,
 • podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody,
 • využití tepla z odpadní vody,
 • systém řízeného větrání s rekuperací,
 • výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či napojení na centrální zásobování teplem,
 • systémy pro ohřev vody,
 • pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla,
 • výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích bytového domu.

Kdo může o prostředky požádat

 • majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů,
 • společenství vlastníků a pověření vlastníci bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • obce a města vlastnící rodinný či bytový dům,
 • nabyvatelé bytových jednotek nebo rodinných domů,
 • developeři – podnikatelské subjekty,
 • osoby, kterým svědčí právo stavby.

Hlavní novinky

 • podpora bytových domů i mimo Prahu (dosud spadaly pod IROP),
 • zvýšení max. dotace na 50 % u bytových domů,
 • navýšení jednotkových dotací,
 • výhodné bonusy při kombinaci opatření (více než 90 000 Kč u rodinných domů a více než 120 000 u bytových domů),
 • hospodaření s dešťovou vodou jako nová oblast podpory (dosud jako samostatný program Dešťovka),
 • rozšíření podpory výměny zdrojů tepla,
 • zjednodušení a rozšíření podpory FVE (propojení s elektromobilitou),
 • dotovány i trvale obývané rekreační objekty,