Kompletní zpracování projektu Nová zelená úsporám včetně administrace. Výzva je OTEVŘENA, RÁDI VÁM POMŮŽEME S KOMPLETNÍM PROJEKTEM A ŽÁDOSTÍ O DOTACI.

Program Nová zelená úsporám umožňuje vlastníkům rodinných a bytových domů (bytové domy v Praze) získat statisíce korun na zateplení budovy, výměnu oken, výměnu zdroje vytápění atp.

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – AKTUÁLNÍ VÝZVY 2018

Tento článek shrnuje aktuální výzvu a oblasti NZÚ – rodinné domy v celé ČR

 

RODINNÉ DOMY - TŘETÍ VÝZVA

 

PROGRAM JE OTEVŘEN

Kontinuální výzva v této oblasti je vyhlášena a bude otevřena až do roku 2021. Se zpracováním projektu a podáním žádosti ale nečekejte. Je lepší mít dotaci zarezervovanou.

ZATEPLILI JSTE, ZATEPLUJETE NEBO BUDE ZATEPLOVAT RODINNÝ DŮM? IDEÁLNÍ MOŽNOST ZÍSKÁNÍ DOTACE

Výzva je určena pro vlastníky rodinných domů, kteří chtějí realizovat opatření, která jsou v programu rozdělena na následující oblasti podpory (zdroj http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/:

 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření
 • nejvýhodnější a nejpopulárnější oblast NZÚ
 • dotace dle našich zkušeností v průměru 200 000 - 500 000 Kč, záleží na komplexnosti stavebních úprav a velikosti RD
 • dotace na náš projekt a dozor až 25 000 Kč
Tabulka měrných dotací na m2:
 
 
Typ konstrukce A.0 a A.1 A.2 A.3
(Kč/m2) (Kč/m2) (Kč/m2)
Obvodové stěny a podlahy nad eteriérem 500 600 800
Střechy 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlahy na terénu 700 900 1 200
Stropy a ostatní konstrukce 330 400 550
 
 
 

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností - pomezí pasivního standardu minimum
 • nutnost instalace rekuperace a dalších kriterií
 • výše dotace 300 000 Kč nebo 450 000 Kč na dům
 • dotace na projekt a Blower Door Test 35 000 Kč
 

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • podporována výměna původních hlavních zdrojů teplana vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje,
 • podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem,
 • podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.
 • instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
 • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

 

 

CO K ZÍSKÁNÍ DOTACE POTŘEBUJI?

-          Rodinný dům

-          Záměr realizace opatření

-          Firmu, která Vám zhotoví projekt, případně vyřídí komunikaci s úřady – SIGREEN s.r.o.

o   Projekt obsahuje energetické posouzení opatření na budově, projektovou dokumentaci a povinné přílohy v závislosti na oblasti podpory.

 

-          Firmu, která Vám opatření zhotoví – dle Vašich přání doporučíme firmu, se kterou byli spokojeni naši klienti.

 

DOSTANU DOTACI NA PROJEKT?

Ovšem. V oblasti A je to až 25 000 Kč, v oblasti B 35 000 Kč a v oblasti C je to 5 000 Kč.

 

DALŠÍ KATEGORIE

V NZÚ pro rodinné domy není podporována jen rekonstrukce a zateplení stávajících objektů. V kategorii B je podporována výstavba domů v pasivním standardu a v oblasti C se jedná o opatření na fotovoltaiku, solární panely, tepelná čerpadla a další zdroje vytápění a v neposlední řadě také rekuperaci.

Více viz http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/podminky-oblasti-podpory-a-3-vyzva/.

 

 

 

B.                BYTOVÉ DOMY V PRAZE

V roce 2016-2021 je otevřena také výzva pro bytové domy v Praze. Oblasti podpory jsou obdobné jako pro rodinné domy.

Oproti roku 2015 došlo k navýšení jednotkové dotace na podporovaná opatření a zavedení dotace na projekt. Program je tedy mnohem výhodnější a také v porovnání s Integrovaným regionálním programem, který je otevřen z evropských zdrojů pro bytové domy mimo Prahu.

Výše dotace je stanovena následovně:

 

Typ konstrukce A.0 a A.1 A.2
(Kč/m2) (Kč/m2)
Obvodová stěna 430 510
Střešní konstrukce 380 450
Výplně otvorů 1250 1500
Podlaha na terénu 500 600
Ostatní konstrukce, stropy 200 240

 

Podoblast podpory A.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 • O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1 nebo A.2.
 • Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru.
 • Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 40 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1 nebo A.2.

 

C.                ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

 

Výzva pro administrativní budovy v Nové zelené úsporám je určena pro objekty, na které nelze zažádat v operačních programech.

Dotace bude znovu na zateplení, výměnu oken a výměnu zdroje energie.

Po vyhlášení výzvy Vás budeme informovat v sekci NOVINKY.

 

Zpracujeme pro Vás kompletní žádost, kterou budeme administrovat až do získání dotace.

 

 

Zdroj obrázků: Selected by freepik