Bezplatné energetické poradenství EKIS - osobní i elektronické konzultace.

Žádosti do dotačních programů a dotační management.

Zaměřování a zakreslování rodinných i bytových domů, např. pro účely dotačních programů nebo passportizace.

Diagnostika budov termokamerou.

Projekční činnost, vypracování projektové dokumentace.

Tvorba rozpočtů, cenová kalkulace stavebních nákladů.