Jedenáctou část jmenného seznamu schválených žádostí naleznete pod tímto odkazem:
 
 
 

Náš podnik SIGREEN s.r.o. se účastní dne soukromého podnikání v úterý 11. 10. 2016. Tato akce je pořádána společností MAKRO.
 
V tento den můžete přijít na konzultaci a čaj zdarma v hodinách 8 až 14:00.
S našimi odborníky můžete prodiskutovat problematiku energetických úspor, možností v získání dotací
pro Váš záměr a oblíbené dotační programy, jako je Nová zelená úsporám a kotlíková dotace.
 
 
 
 
 

Oproti předpokládanému termínu 3. 10. pro spuštění dalšího kola kotlíkových dotací ve Středočeském kraji došlo k posunutí tohoto data.
 
Kraj zveřejnil tuto aktualitu: "Druhé kolo kotlíkových dotací bude spuštěno po obdržení rozhodnutí o navýšení finančních prostředků ze SFŽP.".
 
 
Stále předpokládáme termín vyhlášení na říjen. Žádost o kotlíkovou dotaci Vám zpracujeme kompletně se všemi náležitostmi. Zavolejte nám a připravíme i Vaši žádost, včas a s jistotou.

Podle našich zdrojů by se měla oblíbená kotlíková dotace znovu otevřít na začátku (první týden) v říjnu.
Středočeský kraj byl jedním, který zažádal o dodatečné peníze - 50 mil. Kč - pro dofinancování jak převisu z první výzvy, tak i nových žádostí.
 
Shrnutí prosáklých informací:
- Středočeský kraj má "doschváleno" 50 mil. Kč
- Příjem žádostí by mohl být od 3. 10. (pondělí)´
- Pozor - na podzim by měli přijímat jen žádosti na buď tepelné čerpadlo, nebo kotel čistě na biomasu - (viz výrok ministra Brabce ve zprávě https://www.sfzp.cz/clanek/193/3020/dalsich-300-milionu-na-kotlikove-dotace-mzp-pro-kraje-vyjednalo-navyseni-u-evropske-komise/)
 
Kvůli značnému přehlcení zájemců doporučujeme žádosti připravit do konce září, abychom ji mohli podat hned v den otevření.
 
SIGREEN s.r.o. Vám zpracuje vše potřebné, co potřebujete k získání peněz v kotlíkové dotaci.
 
PORADÍME VÁM ZDARMA na telefonu 602 647 981 a emailu sigreen@sigreen.cz.