Chcete zateplovat bytový dům, měnit okna? Nebo třeba instalovat fotovoltaiku na střechu? A co zelená střecha?

 

Získáme Vám dotaci, přijďte, zavolejte, napište. Rádi Vám poradíme, jak na to a zařídíme vše na klíč.

 

724 802 823 | sigreen@sigreen.cz

Chystáte se stavět? Získáme Vám dotaci!

 

Na rodinný dům až 450 000 Kč, na bytový dům 1 300 Kč na m2 podlahové plochy.

 

Podmínkou je instalace rekuperace, stínících prvků, velmi dobré zateplení domu a použití obnovitelných zdrojů energie.

 

Dotační bonusy na zelenou střechu, projekt a další.

 

Kompletní vyřízení od SIGREENu zahrnuje optimalizaci návrhu budovy tak, abyste měli jistotu, že dotaci dostanete. Neváhejte a přijďte, zavolejte, napište.

 

724 802 823 | sigreen@sigreen.cz

Od 15. 5. 2020 se výrazně navyšuje finanční podpora na výstavbu vegetačních neboli zelených střech z programu Nová zelená úsporám. Místo původních 500 Kč dosahuje nově příspěvek 800 Kč na metr čtvereční její půdorysné plochy. Navýšení se bude týkat nejen všech žadatelů, kteří žádost podají po tomto datu, ale i všech již podaných žádostí, které dosud nebyly vyplaceny.
 

Střechy pokryté vegetací mají pozitivní přínos jak pro samotné majitele budov, tak i pro své okolí. Díky tepelně izolačním vlastnostem šetří výdaje za energie, ochlazují budovy, ale také snižují odtok dešťové vody, prašnost i hlučnost, přispívají ke zvyšování vlhkosti a celkově lepšímu klimatu v obcích a městech.

O příspěvek na výstavbu vegetačních střech lze žádat v programu Nová zelená úsporám v rámci energeticky úsporných rekonstrukcí či staveb rodinných a bytových domů. Podpora se poskytuje formou fixní dotace nově ve výši 800 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství střechy a vztahuje se na výstavbu extenzivních, polointenzivních a také intenzivních zelených střech.

Zdroj: https://www.novazelenausporam.cz/zvysujeme-dotaci-na-zelene-strechy/

 

Chcete také dotaci na svůj dům? Pomůžeme Vám se vším potřebným. Přijďte na bezplatnou osobní konzultaci nebo napište, volejte. Děláme Zelenou úsporám už přes 10 let, jsme Vaší zárukou získání dotace;).

Upozorňujeme podnikatele, že termín příjmu žádostí do probramu OP PIK, úspory energie, byl prodloužen do 30. 60. 2020.
V tomto programu získáte dotaci až 50 % na zateplení budov, výměnu oken, dveří, vrat a nové zdroje energie, osvětlení, technologie.
 
Rádi Vám pomůžeme se zpracováním energetického posudku, povinné přílohy této výzvy.
 
Další výzva je plánována na druhou polovinu tohoto roku.
 
 
 

Vážení žadatelé, rádi bychom Vás informovali o rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, řídícího orgánu OP PIK, které bylo přijato v návaznosti na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a s tím související problematické zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran. MPO proto rozhodlo o prodloužení termínů pro příjem žádostí u následujících výzev na nové termíny:

Nemovitosti – Výzva IV Cestovní ruch – do 31. 5. 2020,

Nemovitosti ITI Hradec Králové – do 31. 5. 2020,

Úspory energie – Výzva V – do 30. 6. 2020,

Smart Grids 1 – Výzva V – do 30. 6. 2020,

OZE – Výzva V –  do 30. 6. 2020,

Nízkouhlíkové technologie – Výzva V – do 28. 6. 2020.

Společně s tímto se o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené ve výzvách (nejzazší termín ukončení projektu, pevné termíny pro doložení relevantních povinných příloh apod.).