ZÍSKEJTE S NÁMI DOTACI AŽ 40 % NA ZATEPLENÍ VAŠEHO BYTOVÉHO DOMU!

NYNÍ NOVĚ ZDARMA SNÍMKY BYTOVÉHO DOMU TERMOKAMEROU KE KAŽDÉMU ENERGETICKÉMU POSOUZENÍ

 
Poskytneme Vám kompletní servis pro získání dotace na zateplení, výměnu oken nebo kotle pro bytový dům z programu IROP.
V první fázi Vám v rámci našeho předběžného energetického posouzení pomůžeme zjistit, co je třeba provést, aby byla dotace zajištěna.
Bude proveden návrh opatření a odborný výpočet dle podmínek programu.
V rámci energetického posouzení získáte zdarma navíc:
 

SNÍMKY BUDOVY TERMOKAMEROU - OBRAZ TEPELNÝCH ÚNIKŮ Z BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRO NOVÉ PRONÁJMY A PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK. POVINNOST PRO SVJ DLE ZÁKONA 406/2000 Sb.

 
Cena předběžného posouzení je určena dle rozsahu budovy a prací, avšak její částka nepřesáhne 14 000 Kč.
Cenovou kalkulaci od nás obdržíte do dvou dní po odeslání poptávky na sigreen@sigreen.cz nebo přes náš formulář zde na stránkách firmy.

 

Z důvodu velkého zájmu přinášíme našim čtenářům aktuální informace ohledně kotlíkové dotace, nejoblíbenějšího a nejvýhodnějšího programu k získání dotace na výměnu starého kotle.
Do konce roku 2016 výzvy vypsány nebudou.
Naopak pro rok 2017 je naplánováno vyhlásit nové výzvy. Od ledna budou žádat jednotlivé kraje o schválení dotace z Evropských fondů. Po schválení těchto žádostí budou moci kraje vyhlásit výzvu pro jejich občany.
Pro Středočeský kraj je plánováno rozdat podobnou alokaci jako v tomto roce, tj. cca 500 mil. Kč. Na nové zdroje budete moci získat znovu přes 100 tis. Kč!
Z hlediska pravidel by nemělo dojít k větším změnám, podporované zdroje budou znovu tepelná čerpadla, kotle na biomasu a pravděpodobně i plynové kondenzační kotle, které splňují směrnici o Ekodesignu.
 
Ohledně avizované podzimní částky 50 mil. Kč na obnovitelné zdroje energie je zatím prodleva ze strany SFŽP kraji. Více informací zatím není.
 
Pokud si nejste jisti, zdali byste mohli dotaci získat, zavolejte nám. Ochotně Vám poradíme.
 
SIGREEN s.r.o. je Vaše jistota, 100 % schválených žádostí o kotlíkovou dotaci v roce 2016. Pokud kvůli chybě z naší strany nebude dotace přiznána, peníze za naše služby Vám vrátíme.
 
Přikládáme recenzi od jednoho z našich spokojených zákazníků:
 

"Firma SIGREEN nám vypracovala žádost o dotaci, včetně návrhu mikroenergetických opatření.

Díky jim jsme obdrželi kotlíkovou dotaci na tepelné čerpadlo v plné výšši."

 
Pojďme připravit se na kotlíkovku již dopředu, budete v klidu připraveni na to, abychom za Vás vše vyřídili a podali žádost již první den příjmu žádostí.

Již od 15. 12. začne příjem žádostí do dotačního programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzva Úspory energie II.

Dotace dle velikosti podniku 30, 40 a 50 %, a to včetně energetického posudku, povinné přílohy, který Vám provedeme.

Díky posudku zjistíte, zdali se s opatřeními, která máte navrhnuta projektantem, do režimu dotace dostanete.

 
 
 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
  • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
  • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky